100 bilions de poemes

 

Versió en català de Cent Mille Milliards de Poèmes, de Raymond Queneau.
Versos: Ester Xargay i Carles Hac Mor.
Programació: Eugenio Tisselli.
Aquesta peça s'ha fet a l'any 2000 i ha sigut recuperada en el 2012 amb l'ajuda d'Oreto Doménech Masià.